اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

امریکا پس از رهایی رهبر لشکر طیبه خواهان بازداشت دوبارۀ او شد

ایالات متحدۀ امریکا پس از رهایی حافظ سعید رهبر گروه تروریستی لشکر طیبه، خواهان بازداشت دوبارۀ او شد.
در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به نشر رسیده گفته شده که حافظ سعید باید دوباره بازداشت گردد و در زمینۀ محکمه‌اش اقدامات جدی صورت گیرد.
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که در مورد رهایی رهبر لشکر طیبه نگرانی جدی دارند.
به گفتۀ امریکا، لشکر طیبه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و مسؤول قتل صدها نفر و حمله‌های تروریستی است.
این در حالی‌ست که حافظ سعید روز گذشته پس از آن آزاد گردید که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته دادگاه حکم دولت در مورد ادامۀ قید او را رد کرد.
رهبر لشکر طیبه در ماه می سال ۲۰۰۸ از سوی وزارت عدلیۀ امریکا به عنوان تروریست جهانی شناخته شد و در دسامبر همان سال در فهرست تعزیرات سازمان ملل متحد گنجانیده شد.

مشاهده در منبع اصلی