اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 سرطان , 1398

ترامپ: تا پیروزی در افغانستان باقی خواهیم ماند!

مشاهده در منبع اصلی