اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

ترامپ: تا پیروزی در افغانستان باقی خواهیم ماند!

مشاهده در منبع اصلی