اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

دغدغه های دیروز کرزی مانده میراث برای غنی

گوشه و کنار و زیر لب نه بصورت محسوس و محکم بلکه بیشتر شبیه یک ادعا یا ابراز نگرانی، درخصوص عملکرد ماه های اخیر اشرف غنی رییس جمهور تکیه زده بر ارگ و تیم تحول و تداوم صداهایی شنیده می شود که حاکی از منفی نگری ها و ضد تبلیغات برای وی است.

در دوره ی گذشته و نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 1393 نیز چنین بود و بیم آن می رفت که حامد کرزی، دل از اریکه ی قدرت نکند و بر دوره های متوالی 12 ساله ی ریاست جمهوری خود، مهر خاتمه نزند و به هر طریق ممکن در انتخابات یا قانون اساسی دست ببرد و مساله ای ایجاد نماید.

مخلص کلام اینکه، انتخابات به هر طریقی بود به انجام رسید و با همه ی کاستی ها و تقلب ها و تخلفات گزارش شده و تایید نشده، سرانجام شاهد کوچ کشی قدرت از یک بزرگ پشتون به یک بزرگ دیگر پشتون و سهمیه بندی غیر پشتون ها در ارگ و کاخ سپیدار بودیم اما…

اما در واقع نگرانی ها و دغدغه هایی که امروز از عملکرد و پیرامون تحرکات سیاسی اشرف غنی وجود دارد به مراتب بیشتر و حساسیت برانگیز تر از همین نگرانی ها و دغدغه های سالیان گذشته است چرا که کرزی با زیرکی خاص خود، تقریبا تا پایان دوره ی ریاست جمهوری خود، مواضع مشابه، همسو و پیشین خود را حفظ کرد و نیز دوران ریاست جمهوری اش در ثبات و امنیت نسبی به مراتب بهتری از امروز به پایان رسید در حالی که…

در حالیکه اشرف غنی در ابتدای تکیه زدن بر چوکی ارگ، یک دیپلماسی را روی دست گرفته بود و در انتهای آن، شاهد یک دیپلماسی متمایز و با اختلافات فاحشی نسبت به مواضع پیشین وی هستیم و نیز تزلزل ها و ضعف هایی داشته است که جای بسی درنگ و تامل دارد و از همه مهمتر نتوانسته کنترل اوضاع امنیتی را در دست بگیرد و بی ثباتی حتی تا دیوارهای ارگ نیز رخنه کرد.

اگر چه اختلافات وی با رهبر خلع شده ی ازبک ها و معاون اول تبعید شده ی ارگ به ترکیه، اصطکاک ها در تقسیم قدرت با عبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی، اوضاع ناارام منطقه و روی کار آمدن قدرت کاملا متمایز از قبل کاخ سفید همه و همه بر زیر سوال بردن عملکرد اشرف غنی تاثیرگذار بوده است اما…

اما بیش از همه نمی توان از انفعال و انجماد و درماندگی وی از انتخاب موضع درست نسبت به میدان های جنگ نیابتی و رقابت دیرین دشمنان منطقه ای و بین المللی ازجمله روسیه و امریکا، ایران و امریکا، هند و پاکستان و چین و ترکیه چشم پوشید که امروز چنین گریبانگیر افغانستان شده است.

همچنین نباید از نظر دور داشت که اقدام سرکوب گرانه ی وی در وضع و توشیح قانون اعتراضات، اجتماعات و اعتصابات بصورت پنهانی طی یک فرمان تقنینی و نیز سکوت درخصوص اصلاحات انتخاباتی، نگرانی ها از تاخیر در برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف و بدون استفاده ی شخصی اشرف غنی از قدرت را دوچندان کرده است.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی