اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

زیاد ترین تعداد افسران زن از دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم فارغ شدند + وئدیو

مشاهده در منبع اصلی