مطالب مرتبط:

پایان‌نامه‌ی دانشجو – بخش دوم

یک خاطره‌ی کوچک از دوران تحصیلم در دانشگاه کابل نازیلا نجوا سمسترِ اولِ سال دوم بود. فصل آلبالو تازه شروع شده بود. آن‌روز، بدون...

مطالب اخیر