اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

همکاری روسیه و چاپان برای آموزش پولیس ملی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی