اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

امریکا تا پیروزی نهائی در افغانستان باقی می ماند

مشاهده در منبع اصلی