اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 1 اسد , 1398

امریکا تا پیروزی نهائی در افغانستان باقی می ماند

مشاهده در منبع اصلی