اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

کشته شدن مسوول شبکه هراس افگنی حقانی درمیدان وردگ

میدان شهر3 عقرب باختر
مسوول شبکه هراس افگنی حقانی درولایت میدان وردگ درادامه عملیات ضد هراس افگنی کشته شد.
قاری قدرت الله ناوقت روزگذشته درحومه بازارولسوالی نرخ آماج قرارگرفت و با سی هراس افگن دیگر کشته شدند.
دفتر رسانه های ولایت میدان وردگ با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین عملیات تا کنون نزدیک به صد هراس افگن کشته وزخمی شدند.
خبرنامه کشته شدن قاری قدرت الله مسوول شبکه حقانی درمیدان وردگ را تایید کرد وگفت که او مسوول ده ها رویداد مرگبار هراس افگنی دراین ولایت بوده است.
گفته می شود درجریان این عملیات نظامی ده ها روستا ازوجود هراس افگنان  مسلح پاکسازی شده است.
مقامات نظامی میدان وردگ می گویند که این عملیات تا پاکسازی کامل ولسوالی نرخ از وجود هراس افگنان ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی