اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

حملۀ هوائی در کاپیسا پنج کشته بجا گذاشت

مشاهده در منبع اصلی