اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

حملۀ هوائی در کاپیسا پنج کشته بجا گذاشت

مشاهده در منبع اصلی