اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

پنج غیرنظامی و ‘یک عضو گروه طالبان’ در شمال کابل کشته شدند

مشاهده در منبع اصلی