اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 24 سرطان , 1398

پنتاگون: وضعیت در افغانستان همچنان در حالت جنگی است

مشاهده در منبع اصلی