اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

پنتاگون: وضعیت در افغانستان همچنان در حالت جنگی است

مشاهده در منبع اصلی