اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

بیش از 54 هزار نیروی امریکایی در خاورمیانه مستقر است

مشاهده در منبع اصلی