اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

مقامات ننگرهار: پوسته‌های جدید امنیتی در اچین ایجاد خواهند شد

مقامات محلی ننگرهار در نظر دارند تا مراکز و پوسته‌های امنیتی جدید در ولسوالی اچین ایجاد کنند.
ولسوالی اچین که گفته می‌شود مراکز عمدۀ گروه داعش در آنجاست یکی از مناطق نا امن ننگرهار پنداشته می‌شود.
اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می‌گوید که برای تقویت امنیت در مناطق اسدخیل، تنگی، تریلی و مناطق دیگر هفت مرکز و پوستۀ امنیتی ایجاد می‌شوند.
اعلامیه می‌افزاید که این تصمیم در نشست والی گلاب منگل با موسفیدان و بزرگان اچین اتخاذ شد.

مشاهده در منبع اصلی