اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

برکناری دو مقام دولتی به دليل حمایت از برگزاری لویه جرگه سنتی

مشاهده در منبع اصلی