اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

«نجیب الله خواجه عمری» به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین شد

در پی استعفای عبدالطیف روشان، رئیس جمهور غنی «نجیب الله خواجه عمری» را به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین کرد.

مشاهده در منبع اصلی