اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

«نجیب الله خواجه عمری» به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین شد

در پی استعفای عبدالطیف روشان، رئیس جمهور غنی «نجیب الله خواجه عمری» را به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین کرد.

مشاهده در منبع اصلی