اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

بسیج منطقه یی در برابر ترویج افراط گرایی وهراس افگنی

کابل   باختر  ۱۳ عقرب
وضیعت اسفبارکنونی درمنطقه که عمدتأ از ترویج افراط گرایی و گسترش فعالیت های افگنانه متاثراست نیاز به اجماع منطقه یی داشته نه برخورد احساساتی با قضایا؟
مفسرآژانس باخترمینگارد: دربطن انکشافات منطقوی فعایت های دیپلوماتیک و تلاش های سیاسی فدراتیف روسیه ، ایران و برخی از کشورهای دیگر بیشترگردیده است . باورها براین است که این دو کشور روی اهداف معین فعال گردیده و درخط مشخص شده حرکت می نمایند.
وضیعت جاری منطقه و فراتراز آن که بیشتراز ترویج افراط گرایی و گسترش فعالیت های هراس افگنانه متاثراست نیاز به اجماع منتطقه ای دارد . مگرباتاسف کشورهای منطقه هرکدام ازیک دریچه جدا و متفاوت نسبت به قضایا نگاه میکنند و درحالات هم اغوا میشوند و  فریب میخورند.
دراین میان پاکستان توانسته تا به اهداف خود درمنطقه نزدیک شود پاکستان درطول سالهای اخیرتوانست روابط یخ زده خود با مسکو را بهبود بخشد و طالبان را به عنوان یک گروه موثر دربازی های منطقه یی به روسیه و ایران معرفی کند واین کشورها را دنباله رو برنامه خود سازد. درحالیکه تجارب گذشته و حیات هفتادو چند ساله پاکستان  واضح ساخته که این کشور درسیاست ،  تعهد  ، عمل و برنامه خود همیشه متزلزل بوده و هیچگاه به خود و قرار خود ایستاد ه نیست باوجود چنین یک تعریف ضعیف و منفی از پاکستان  ، پاکستان توانسته بزرگترین کشورهای جهان را اغوا کند و درسایه حمایت مالی و معنوی این کشور به خود برسد.
تجارب پاکستان به کشورهای منطقه درطول 70 و چند ساله گذشته مصداق این ادعاست.
پاکستان درطول حیات سیاسی خود عامل درگیری درمنطقه بوده است .
پس چرا کشورهای بزرگ از عملکرد پاکستان نه آموخته اند واگربازهم براین کشور اعتمادی صورت گیرد نتیجه بازهم چون گذشته تلخ و ناگوار خواهد بود.
اگاهان سیاسی افغان به این باوراند که سازمان استخبارات پاکستان طالبان را به روسیه یک گروه درون افغانی معرفی داشته است و داعشی ها را یک خطرمنطقه یی . درحالیکه نزد مردم افغانستان طالب و داعش یکی اند ضمنأ تمامی گروهای هراس افگن از القاعده تا جهش محمد ، تحریک اسلامی ازبکستان و جریان ها ی افراطی تاجکستان ، قرغزستان ، ایغورهای چین …همه درطول سه دهه گذشته با طالبان همسویی داشته ودر  چترحمایت همین گروه رشد کرده  اند .
پس چگونه میتوان ادعاکرد که طالبان یک گروه منحصربه افغانستان است بهتراست به حیله و نیرنگ های پاکستان پی برد و کشورهای منطقه را دربرابرهراس افگنان و حامیان آنها بسیج و هماهنگ عمل نمایند  .تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی