اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

دادگاه جرایم بین المللی، جنایات جنگی را در افغانستان بررسی میکند

کابل باختر 14 عقرب
محکمه بین المللی رسیده گی به جنایات جنگی لاهه، آماده بررسی جنایت های جنگی در افغانستان شد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: څارنوال محکمه بین المللی رسیده گی به جنایات جنگی اعلام داشته است که از قاضی این داد گاه خواسته است تا مجوز تحقیق در باره جرایم جنگی در افغانستان را به آنان صادر کند.
او میگوید که اکنون فرصت لازم برای رسیدگی همچو قضایا در افغانستان مساعد گردیده است. این کشور طی چند دهه گذشته متحمل حوادث اسفبار زیادی بوده که در آن جنایات به گونه گسترده صورت گرفته است. به گفته څارنوال لاهه در جنایات که بعد از اوایل سال 2003 میلادی به اینطرف صورت گرفته است بررسی خواهد شد مگر این محکمه به وقایع که قبل از سال 2003 اتفاق افتاده است کاری نخواهد داشت.
مطابق به قوانین لاهه، درخواست لوی څارنوال  این محکمه میتواند راه ٬را برای بررسی قضایای جنایات های جنگی باز کند.
افغانستان از جمله شصت عضو محکمه لاهه بوده و لوی څارنوال محکمه گفته است که دولت افغانستان  تلاش داشته تا مواد و معاهدات محکمه متذکره را رعایت و عملی سازد.
حرف از آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان درست زمانی به میان می آید که افغانستان طی سالهای اخیر شاهد حوادث اسفبار بوده از حملات انتحاری بر جمعیت مردم گرفته تا حمله بر اماکن عامه، اماکن مقدسه، حملات دسته جمعی بر قرار گاه های نظامی و تیرباران بی هدف مردم و افراد.
شاهد جرایم متعدد چون حملات بی هدف انتحاری، حملات دسته جمعی بر مردم، محاکم خود سر و صحرایی، نسل کشی حمله به اماکن مقدسه … همه این گونه جرایم، جرایم جنگی پنداشته میشود که در افغانستان صورت گرفته است.
اگر از عملکرد طالبان و گروه های دیگر تروریستی داعش، شبکه حقانی که دسته های وابسته به این گروه اند دقیق شویم این گروه ها جرایم زیادی را مرتکب شده اند ، جرایم که محاکم بین المللی ( هاگ و لاهه) آن را جرایم جنگی پیشبینی کرده اند.
حوادث اسفبار چون حمله بر قول اردوی شاهین، حمله بر قوماندانی امنیه پکتیا ٬ حمله به شفاخانه چهار صد بستر در کابل ٬حمله به اماکن دیپلوماتیک در پایتخت، حملات هدفمند و سیستماتیک بر مساجد و اماکن مقدسه، هدف گیری عمدی روستا نیشینان در بخش های از کشور٬ تلاش برای تغییر وضعیت فعلی به یک جنگ تمام عیار قومی و مذهبی … عملکرد های از گروه های تروریستی است که نشان میدهد آنها مرتکب جنایات جنگی شده اند و از حقوق انسانی صریحاً تخطی صورت گرفته است.
سازمان ملل متحد بار ها حوادث اسفبار تروریستی در افغانستان را جنایات جنگی خوانده دولت افغانستان، سازمان های حراست از حقوق بشر در کشور، فعالان جامعه مدنی … هم جنایات گروه های تروریستی طالبان را جنایات جنگی خوانده و خواستار محاکمه عاملان آنان در دادگاه کیفری لاهه شده اندو  ضمنا نهاد های بین المللی دفاع از حقوق بشر چون سازمان عفو بین المللی هم جنایات گروه های مسلح تروریستی را که در چتر طالبان و زیر نام طالبان فعالیت می کنند جنایات جنگی خوانده است.
اینها همه نشان میدهد که یک اجماع جهانی در برابر جنایات گروه طالبان شکل گرفته و زمینه آن را مساعد ساخته است تا عملکرد این گروه به عنوان جنایات جنگی مدنظر گرفته شود و به آن رسیدگی صورت گیرد. بدون شک با آغاز کار محکمه لاهه، فرصت برای مجازات رهبران طالبان به وجود خواهد آمد.
فراموش نشود که طالبان در طرح و عملی ساختن برنامه های شان تنها نیستند جنایتکاران در سازمان های استخباراتی، ارتش و نظام پاکستان همچنان حلقات معین در کشور های حوزه خلیج فارس آنان را حمایت میکند امید است که پای این جانیان نیز به میز عدالت در لاهه کشانده شود و بالاخره به خون مردم افغانستان هم اهمیت و ارزش داده شود.
تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی