اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

یونیسف : افغانستان و پاکستان هماهنگ شوند تا پولیو مهار گردد

کابل  باختر ۲۳ عقرب
افغانستان و پاکستان در کنار نایجریا تنها کشور های در جهان اند که میزبان ویروس وحشی پولیو بوده و تلاش های سازمان صحی جهان نتوانسته بر این مشکل غلبه کند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد :یونیسف یا سازمان حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد  تاکید دارد که نباید نسبت به معضل پولیو در منطقه دید سیاسی داشت بل افغانستان  وپاکستان باید در این خصوص هماهنگ شوند و برای مهار این بیماری مشترکاً تلاش نمایند.
خانم جین گاوف ریس بخش حوزه جنوب آسیا در سازمان یونیسف  اخیر از نقطه صفری خط دیورند در سپین بولدک کندهار از روند واکسین اطفال برگشت کننده دیدن کرد اظهار داشت که  دوکشور افغانستان  وپاکستان امسال شاهد وقایع متعدد پولیو بودند درافغانستان  نو  واقعه مثبت ودر پاکستان پنج واقعه از این بیماری ثبت شده است
وی تاکید دارد که نباید به معضل پولیو میان دوکشور افغانستان و پاکستان از دید سیاسی نگاه شود با ضرور است این دو کشور با ایجاد دسته های صحی مشترک به گونه هماهنگ در برابر پولیو مبارزه کنند.
این گفته ها در حالی بیان میشود که میان افغانستان  و پاکستان  در خصوص همکاری مشترک در برابر پولیو هیچ نوع تفاهم همکاری وجود ندارد.
وقایع مثبت پولیو در افغانستان و پاکستان بیشتر در مناطق قبائیلی پاکستان و نوار خط دیورند در افغانستان ثبت شده است این مناطق بیشتر شاهد نا امنی است وبیشتر طالبان در این مناطق حاکم اند  طالبان در هر دو کشور مانع اصلی تطبیق واکسین پولیو اند و حتا  آن  را حرام دانسته اند. 
شماری از اگاهان امور میگویند که پاکستان روی دلایل که دارد چندان در امر مبارزه با پولیو جدی نیست .
این کشور در شهر های اصلی و پر جمعیت توانسته پولیو را مهار کند چنانچه هیچ واقعه مثبت پولیودر پاکستان به جز از مناطق قبائیلی ثبت نشده است.
این نشان میدهد که مقامات پاکستانی هنوز هم در قبال مناطق قبائیلی دید سلیقوی دارد و قصدا نمی خواهد تا این بیماری را  مهار کند . عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی