اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

عباس فیاض کارشناس پاکستانی: موشک پرانی پاکستان بر افغانستان حمایت از گروه های مخالف دولت کابل است

کابل باختر ۲۷ عقرب
روابط میان کابل و اسلام  آباد بیشتر از هر وقت دیگر پر تنش است  وپاکستان بار دیگر موجی از حملات موشکی و خمپاره را بر مناطق شرقی  افلغانستان  از سر گرفته است.
با آنکه مقامات نظامی پاکستان  به این گونه حرکات تحریک  آمیز خود اعتراف نمیکند و در حالات که به آن اعتراف می نماید با توجیه سازی های غیر منطقی همراه است ، مگر با گذشت هر روز اغراض وبرنامه های منفی پاکستان بیشتر افشا میگردد.
تنش در روابط پاکستان و افغانستان موضوع جدید نیست، از سال 2001 و پس از سقوط طالبان و حضور نظامی امریکا این تنش ها جریان داشته، اما در ارتباط با موشک پرانی های اخیر پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان باید گفت  این اقدامات نوعی عکس العمل اسلام آباد به استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا است که پاکستان را نیز در بر میگیرد .
امریکا پاکستان را متهم به حمایت از تروریزم کرده است و در مقابل پاکستان مدعی است که طالبان پاکستانی که در سال 2007 به هدف مقابله با حکومت پاکستان تشکیل شده  ودرکنر افغانستان مستقر می باشند.
کابل و متحدین ان این گفته های پاکستان را در سطح یک ادعا میدانند زیرا برای ایجاد گروه بنام  طالبان  در کابل انگیزه  وجود نداشته است و در حقیقت  این پاکستان بوده که به طور تاریخی از طالبان حمایت کرده است.
این کار در دراز مدت انزوا پاکستان را در پی داشت. 
عباس فیاض کار شناس مشهورپاکستان  میگوید  پاکستان در حال حاضر مدعی است که رهبران طالبان را به افغانستان فرستاده و از آن ها حمایت نمی کند  و این کشور با برنامه ریزی های مشخص در واقع مرز خود را با افغانستان تثبیت کرده و از طرف دیگر به منابع آبی که از افغانستان می آید نیازمند است و این نیازمندی باعث شده است تا اسلام آباد به حمایت از کسانی که در ولایت های شرقی با کابل می جنگند بپردازد. لذا موشک پرانی و عملیات نظامی که پاکستان علیه مناطق شرقی افغانستان انجام میدهد اگرچه با شعار سرکوب گروه های تروریستی و طالبان انجام می شود، اما در واقع کمک رسانی به کسانی است که در حال جنگ با دولت مرکزی افغانستان می باشند، چون این موشک پرانی ها باعث تخلیه روستاها و مناطق مسکونی در مرزهای شرقی افغانستان می شود و با تخلیه این مناطق فضا و امکانات لازم برای جولان گروه های تروریستی در این مناطق فراهم می شود.
این کارشناس پاکستانی تاکید کرده می گوید: "بنابرین اگرچه پاکستان در سیاست اش از مخالفت با طالبان سخن می گوید، اما در سیاست اعمالی خود همچنان از گروه های طالبان حمایت می کند."
عباس فیاض می گوید که پاکستان میخواهد بگوید که صلح در افغانستان بدون اسلام آباد عملی نخواهد شد. "حال این پیام گاهی از طریق عملیات های گسترده انجام شود و گاهی در یک ماه چندین عملیات گسترده از سوی طالبان در افغانستان انجام می شود که این عملیات ها را طالبان بدون پشتوانه اطلاعاتی و لوژستیکی پاکستان نمی تواند انجام دهد."
اما این کارشناس ارشد پاکستانی در پیوند به واکنش های افغانستان در مورد موشک پرانی های پاکستان به مناطق شرقی کشور می گوید که " واکنش افغانستان تنها به برخی اقدامات دیپلماتیک محدود و شفاهی منحصر می شود و دولت افغانستان نمی تواند به صورت جدی و قاطع این موضوع را دنبال کند، چون این کشور نمی تواند واکنش متقابل و مشابه برای گلوله باران خاک پاکستان را نشان دهد. در واقع هیچ شباهتی نظامی میان قدرت پاکستان و قدرت افغانستان نیست.، لذا وضعیت نظامی پاکستان و افغانستان به هیچ عنوانی حتی قابل مقایسه نیز نمی باشند."
همچنان عباس فیاض به رابطه حمایت امریکا از افغانستان گفته است که امریکا نمیتواند وضعیت افغانستان را به ثبات مورد نظر برساند و تنها کاری که اکنون بدنبال آن است، این است که وضعیت از شرایط فعلی بدتر نشود، از طرف دیگر برخی معتقدند که امریکایی ها اگرچه توانایی حل وضعیت فعلی را ندارند، اما چندان بی میل نسبت به ادامه همین وضعیت نیستند چون در صورت برقراری امنیت دیگر توجیه برای حضور امریکا در افغانستان وجود ندارد.
وی گفته است از سوی دیگر امریکایی ها نیز توان مقابله با پاکستان را ندارند، "به این دلیل که به موقعیت لوژستیکی پاکستان نیاز دارند و راه جایگزینی نیز برای واشنگتن وجود ندارد، لذا رئیس جمهور امریکا حملات تند لفظی علیه پاکستان می کند و یک هفته بعد کنگره امریکا، بودجۀ 700 میلیون دالری را برای پاکستان در نظر می گیرد، این نشان میدهد که امریکا نمیتواند پاکستان را نادیده بگیرد.
آگاهان سیاسی افغان میگویند  که گفته های عباس فیاض مبین یک واقعیت در منطقه است
که نشان میدهد پاکستان اهداف واضح در افغانستان دنبال میکند در حالیکه حکومت افغانستان  وامریکا  راه احتیاط با پاکستان را در پیش گرفته اند   این گونه برخورد با پاکستان ٬این کشور را جسورتر ساخته است در حالیکه  گفتگو در چوکات یک قاطعیت با پاکستان میتواند موثر باشد  ختم  شمس/ عبدالخالق 

مشاهده در منبع اصلی