اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

تجاور جنسی بر طلاب در مدارس دینی پاکستان !؟

کابل  باختر ۲  قوس 
یافته های یک آژانس خبری نشان میدهد که مدارس دینی در پاکستان در کنار تروریست پروری مکان  های الوده به فساد نیز اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد :یافته های خبرگزاری اسوشیتدپرس نشان می‌دهد که مدارس دینی در پاکستان  به مراکز اگنده از فساد تبدیل شده اند و طلاب زیادی از مدارس مورد تجاوز قرار گرفته اند.
مگر نفوذ گستردۀ ملاها در پاکستان و نیز کتمان و پنهان ساختن همچو مسایل ، سبب شده است که بسیاری از رویدادهای تجاوز جنسی بر کودکان در مدرسه‌ها، پیگیری نشوند.
اسوشیتدپرس در گزارش خود تجاوزهای جنسی در مدرسه‌های دینی در پاکستان را یک مشکل گسترده و دراز مدت خوانده است .
بر بنیاد این گزارش، در ده سال اخیر، رسانه های پاکستانی  از ۳۷۵رویداد تجاوز جنسی بر کودکان در مدارس انکشور سخن گفته اند اما  آمار چنین جنایات خیلی بالا از این رقم است.
در گزارش کودکی به تصویر کشیده شده‌است که برای یک سال در مدرسه‌ای در نزدیک خانۀ شان در ایالت پنجاب درس خوانده بود؛ اما می‌گوید که ملای این مدرسه، بر او تجاوز کرده است.
پسر نُه سالۀ کوثر پروین گفت: «پیراهنم را در دهانم فرو کرد تا فریاد نزنم. تمام شب را گریه می کردم و صبح به همصنفی هایم گفتم که به خانواده ام زنگ بزنند و به مادرم بگویند که مرا از این مدرسه بیرون کند.
اما این کودک، تنها یکی از قربانیان تجاوزهای جنسی در مدرسه های دینی در پاکستان نیست.
خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که شمار بزرگی از دو میلیون کودکی که در مدرسه های دینی پاکستان درس می خوانند، قربانی این رویدادها شده اند .
ملایی که به تجاوز بر این کودک نه ساله متهم است، این اتهام را رد می کند.
این گزارش بربنیاد گفتگو با شماری از قربانیان، گروه های مددرسان و علمای دینی پاکستان تهیه شده است .
فعالان حقوق بشردر پاکستان نیز  گفته اند: رویدادهای تجاوز جنسی در مدرسه ها، بسیار اندک بازگو می شوند. همگی از سخن گفتن در باره مسوولان مدرسه ها پاکستان می ترسند. در سال های اخیر، قدرت این مردمان افزایش یافته است. از سویی هم مردم در باره نهادهای دینی نگران استند و نمی خواهند که با پخش چنین گزارش ها، این نهادها بدنام شوند
اما کسانی که در پیوند به این رویدادها، بازداشت هم می شوند، با مجازات های سنگینی روبه‌رو نمی‌شوند .
یک کودک دیگر که در مدرسه بر او تجاوز شده بود و خانواده اش از این دشواری‌ها می‌گویند.
یک قربانی تجاوز جنسی می‌گوید: «من ترسیده بودم. به من گفت که اگر به کسی چیزی بگویم، مرا خواهد کشت و اعدام خواهند کرد.
بستگان قربانیان گفته اند وقتی این رویداد  های ناگوار رخ داد، هیچ کسی به آنها رسیدگی نکرده در مواردی خودی قربانیان  مجرم را به پولیس تسلیم کرده اند اما پولیس مجرمان  را رها ساخته است .
بر بنیاد آمارهای ارائه شده در این گزارش، پولیس پنجاب فاسدترین نهاد در پاکستان است.
مردم هم می‌گویند که پولیس به داد مردم نمی‌رسد.
این در حالی است که مدرسه های دینی در پاکستان، یکی از منابع اصلی سربازگیری گروه‌های هراس افگن در منطقه شناخته می‌شوند.
باید گفت که قبلا  ادارت امنیتی افغانستان هم شماری از طلاب مدارس را حین انجام فعالیت تروریستی بازداشت کرده اند انها  در تحقیق یاد اور شده بودند که مکرر از سوی قوماندانان طالبان  وبعضی از مسوولان مدارس مورد تجاوز قرار گرفته اند.
این گفته ثابت میسازد که مدارس دینی در پاکستان در کنار انکه تروریست پرور است مکان برای ترویج فساد اخلاقی نیز اند  واین خود نه تنها عدول از دساتیر اسلام است  بل اسلام ستیزی نیز پنداشته میشود. ختم / تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی