مطالب مرتبط:

موج تازه یی ازحمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی برشرق کشور

شهرشرن 2 قوس باختر ولایت های کنر و ننگرهار درشرق کشور دوباره گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است. به...

مطالب اخیر