اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

موج تازه یی ازحمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی برشرق کشور

شهرشرن 2 قوس باختر
ولایت های کنر و ننگرهار درشرق کشور دوباره گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است.
به اساس گزارش ها ، درجریان یک شبانه روز اخیر ، بخش های مرزی این ولایت هایت شرقی  گواه برخورد ده ها موشک بوده است.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله های موشکی و توپ خانه یی نظامیان پاکستانی تاکنون سه روستا نشین جان باختند و شش تن دیگر به شمول یک زن زخم برداشتند.
اوهمچنان گفت که این حمله های تازه موشکی ووتوپخانه یی نظامیان پاکستانی باعث شده تا صدها خانواده دیگر مجبور به ترک خانه های شان شوند.
حدود شش سال از آغازحمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازولایت های کنر ، نورستان و ننگرهار درشرق کشور می گذرد ؛ رویدادی که ازمیان روستا نشینان تاکنون یک صد کشته وزخمی گرفته است و نیز باعث شده تا صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شوند.
تاکنون فشار های دیپلوماتیک افغانستان و حتی شکایت رسمی کشور ازحمله های موشکی پاکستانی ها در شورای امنیت سازمان ملل برای پایان یافتن این حمله ها ، به جایی نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی