اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

تعبیض در پذیرش مهاجرین افغان در اروپا

اندیپندنت – باختر 2 قوس
روزنامه اندیپندنت به مرگ یک مهاجر یازده ساله افغان در اتریش توجه کرده‎است.
به نوشته روزنامه، این پسر ظاهراً در یک کمپ مهاجرین دست به خودکشی زده‎است.
در ادامه آمده‎است که مقام‎های اتریش درین مورد تحقیق می‎کنند.
اندیپندنت می‎نویسد، گزارش شده‎است که این پسر برای کمک در بخش مراقبت از شش عضو خانواده‎اش درین کمپ در جنوب اتریش مجادله می‎کرد.
به نوشته روزنامه، این مهاجرین سال گذشته به این کمپ آمده بودند.
روزنامه به گزارش‎های اشاره کرده‎است که در آن گفته شده برخی اوقات حکومت‎های غربی با مهاجرین افغان نسبت به مهاجرین سوریه برخورد متفاوت  و تعبیضکرده‎اند.
به نوشته روزنامه، روند پناهنده‎گی افغان‎ها نسبت به مهاجرین سوریه طولانی تر گزارش شده، زیرا باور برین است که بسیاری از افغان‎ها مهاجرین اقتصادی اند و مجبور به ترک کشور شان نشده‎اند.
خلیل

مشاهده در منبع اصلی