اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کمک به صدها خانواده جنگ زده درننگرهار

شهرجلال آباد 2 قوس باختر
برای صدها خانواده جنگ زده  درولایت ننگرهار کمک صورت گرفت.
دراین دور برای سه صدو پنجاه خانواده مواد غذایی ازسوی نهاد های کمک رسان  ازطریق ریاست امورمهاجران وعودت کننده گان ننگرهار توزیع شده است.
غلام حیدر فقیر زی رییس امور مهاجران و عودت کننده گان ننگرهار به آژانس باخترگفت که این خانواده ها  آسیب دیده ازجنگ های اخیر هراس افگنان دربخش هایی ازاین ولایت شرقی بوده اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی