اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

رئیس جمهور غنی: حمایت سیاسی قابل پیش‌بینی از معارف در حکومت وجود دارد

به سلسلۀ جلسات شورای عالی قوای بشری در رابطه به اصلاحات در وزارت معارف، قبل از ظهر امروز نیز جلسه ای به همین منظور تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید. در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست و معین تعلمیات عمومی وزارت معارف، در رابطه […]

مشاهده در منبع اصلی