اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

ضمیر کابولوف: قابلیت جنگی ارتش افغانستان با خطر تضعیف مواجه است

مشاهده در منبع اصلی