اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

ضمیر کابولوف: قابلیت جنگی ارتش افغانستان با خطر تضعیف مواجه است

مشاهده در منبع اصلی