اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

طالبان برای دو طایفه مایه برکت و اقتدار شد

طالبان هر چند برای شهروندان افغانستان خالق جهنم، قاتل مردم، دشمن آزادی، مایه نکبت و شرمساری و باعث و بانی ویرانی و تاریکی و تباهی بوده اند اما برای دو طایفه نعمت و برکت و اقتدار و ثروت به بار آورده اند.

الف) شورای نام نهاد صلح که غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
این شورای غیر قانونی یکی از نهادهای مشکوک است که بودجه و مصارف نجومی آن سری بوده و حقوق و امتیازات اش به صورت غیر قانونی پرداخت می گردد و از بدو تاسیس تنها دستاوردی که داشته، به رهبران بازنشسته، ستون پنجم و عناصر مشکوک مصونیت سیاسی و قضایی اهدا نموده و حقوق نجومی پرداخت کرده است. این نعمت و برکت از وجود طالبان است و بقا و دوام سفره نعمات این شورا مستقیما متناسب است به حضور قدرتمند تروریستان طالبان.

ب) اتاق تفکر فاشیسم افغانی برای تثبیت اقتدار فروپاشیده.
نخستین کسی که به سرعت به نعمت وجود طالبان برای تثبیت از دست رفته نظام متمرکز فاشیستی قبیله پی برد، حامدکرزی بود و بنابریان با تمام توان و انرژی از آنها دفاع نمود تا به عنوان یک عامل فشار علیه آزادی های سیاسی و روند دمکراتیک قدرت استفاده ابزاری نماید.

تثبیت اقتدار تفکر قبیله مستقیما متناسب است با دوام و بقا تروریست های طالب. حکومت فعلی هم بر همان صراط حامد کرزی روان است و بنابراین به وجود و حضور طالبان تا تثبیت کامل سیاست راهبردی تفکر فاشیستی ضرورت مبرم دارد.خراسانی

مشاهده در منبع اصلی