اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

کشته و زخمی شدن نزدیک به ۵۰۰ طالب در یک ماه گذشته

مشاهده در منبع اصلی