اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

کشته و زخمی شدن نزدیک به ۵۰۰ طالب در یک ماه گذشته

مشاهده در منبع اصلی