اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

نخستین واکنش نظامی نیروهای افغان به حملات راکتی پاکستان

مشاهده در منبع اصلی