اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

وظیفه فرمانده پولیس امن و نظم عامه تعلیق شد

در پی واکنش های تند به مکتوب قوم گرایانه وزارت داخله مبنی بر ایجاد قطعه 500 نفری ضد اشوب بدون حضور افسران تاجیک، این وزارت وظیفه فرمانده پولیس امن و نظم عامه را تعلیق کرد.

مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله روز چهارشنبه 1 قوس 96 در آکادمی پولیس این وزارت در پیوند به مکتوب جنجالی تبارگرایانه از آدرس یکی از بخش های وزارت داخله گفته است که در پیوند به این نامه، وظیفه فرمانده پولیس امن و نظم عامه شام سه شنبه (30 عقرب 96) تعلیق شد و مدیر پیژند این فرماندهی نیز که ازسوی وزارت داخله متهم اصلی دانسته می‌شود و در بازجویی قرار گرفته است.

بگفته مراد، قرار است یک واحد ویژه از فرمانده و رییس ارکان واحد امن و نظم عامه بازجویی ‌کند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی