اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

بازگشت تیم ملی زیر ۱۹سال کشور پس از قهرمانی در رقابت‌های آسیایی

تیم ملی زیر نزده‌سال کریکت کشور توانستند جام رقابت‌های نزده‌ساله‌گان کریکت جوانان آسیا را به دست‌آورند. 

مشاهده در منبع اصلی