اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

عدالت گزینشی و تداوم بحران

کی از دادستان های دیوان کیفری بین المللی که چندی قبل از مقامات بالاتر این دیوان خواستار اجازه بررسی جنایات جنگی در افغانستان شده بود، دیروز اعلام کرده است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی در افغانستان تا پایان ماه جنوری سال 2018 شکایات خود را در زمینه های…

مشاهده در منبع اصلی