اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان استعفا کرد، سرپرست جدید معرفی شد

مشاهده در منبع اصلی