اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان استعفا کرد، سرپرست جدید معرفی شد

مشاهده در منبع اصلی