اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از مقامش استعفا داد

مشاهده در منبع اصلی