اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

چرخبال های امریکایی در اختیار پیلوتان افغان

شش پیلوت کشور پس از گذراندن یک دوره آموزشی فشرده مجوز پرواز با چرخبال های امریکایی بلک هاک را گرفتند. یکی از این پیلوتان به…

مشاهده در منبع اصلی