اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

چهارپروژه درپکتیا تکمیل شد

کابل باختر1 قوس
کارساخت چهار پروژه به هزینه‌ ۱۳ میلیون افغانی امروز در ولایت پکتیا تکمیل شد.
حبیب بهزاد مسول اطلاعا ت وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر گفت که این پروژه ها شامل ساخت کانال های آّبیاری و ساخت دیوار های محافظتی میباشد که ازطریق برنامه ملی انسجام ساحه ای وزارت احیاوانکشاف دهات درولسوالی های میرزکه ، احمد آّباد و سیدکرم ولایت پکتیا عملی تطبیق شده است.فهیم

مشاهده در منبع اصلی