اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

برای 1911 خانواده آب آشامیدنی مهیا شد

کابل باختر 1 قوس
با تکمیل شدن یک پروژه آّبرسانی امروز درولایت کندز زمینه دسترسی 1911خانواده به آب آشامیدنی مهیا شد.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باخترگفت که این پروژه شامل حفرچاه های آّب ، فلترآب ، وانتقال آب به خانواده میباشد که از سوی برنامه ملی آّبرسانی وزارت احیاوانکشاف دهات در روستاهای شغنیان ، حاجی سید شاه و قاسم خیل ولسوالی علی آباد ولایت کندز عملی شده است.
به گفته او هزینه این پروژه بیشتراز 14 میلیون افغانی تخمین شده است. فهیم

مشاهده در منبع اصلی