اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

عکس: زندگی دشوار آواره‌گان داخلی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی