اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

عکس: زندگی دشوار آواره‌گان داخلی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی