اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

آماده گی شش پیلوت در افغانستان برای پرواز با چرخبال های بلک هاوک

مشاهده در منبع اصلی