اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 سرطان , 1398

آماده گی شش پیلوت در افغانستان برای پرواز با چرخبال های بلک هاوک

مشاهده در منبع اصلی