اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

آماده گی شش پیلوت در افغانستان برای پرواز با چرخبال های بلک هاوک

مشاهده در منبع اصلی