اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

آماده گی شش پیلوت در افغانستان برای پرواز با چرخبال های بلک هاوک

مشاهده در منبع اصلی