اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 22 قوس , 1396

آماده گی شش پیلوت در افغانستان برای پرواز با چرخبال های بلک هاوک

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی