مطالب مرتبط:

اعتراض ۱۳۰ نماینده‌ی مجلس در مورد عدم اختصاص بودجه به سرک گردندیوال

مطالب اخیر