اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

معلمان سر پل نمرات رهایشی دریافت کردند

شهر سرپل اول قوس:
برای سه صد و یک معلم در شهر سر پل دیروز نمرات رهایشی توزیع شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ، ظاهر وحدت والی سرپل در مراسم توزیع این نمرات از معلمان خواست تا برای آبادی شهرک معلمان به طور مشترک و هما هنگ به کار آغاز کنند.
به گفته مسوولان ریاست معارف سرپل، تنها در مرکز این ولایت نهصد معلم مصروف تعلیم و آموزش شاگردان مکاتب اند .
محمد محسن رییس هیئت اعزامی وزارت معارف گفت که نمرات توزیع شده در مقایسه با شمار زیاد معلمان در این ولایت کافی نیست.
از سوی دیگر ، عبد الغفور سر پلی رییس معارف سرپل گفت که روند توزیع نمرات رها یشی برای معلمان در ولسوالی های آن ولایت نیز به زودی آغاز می گردد. خالقیار

مشاهده در منبع اصلی