اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

شش طالب مسلح در نورستان کشته شدند

شهرپارون 1 قوس باختر
شش طالب مسلح درنورستان کشته شدند و ازچندین در آن ولایت انفجار جلوگیری به عمل آمد.
این طالبان امروزهنگامی آماج گلوله باری قرارگرفتند که برای حمله برکاروان حامل سربازان درحومه بازارولسوالی وانت وایگل کمین کرده بودند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین درگیری شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان کشته شدند.
اوگفت این طالبان برای هدف قراردادن سربازان درحال گزمه کمین کرده بودند که خود ازعقب و ازسوی سربازان دیگر تیرباران شدند.
گفته می شود که دراین درگیری به سربازان وروستا نشینان آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر می رساند که ماموران امنیتی بامداد امروز چهارماین را از بزرگ راه های شهر پارون وولسوالی های برگ متال و کامدیش کشف وخنثی کردند. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی