اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

رویداد های ترافیکی جان چهل و هشت شهروند دایکندی را گر فته است

دایکندی 1 قوس
درهشت ماه سال روان چهل و هشت تن در رویداد های ترافیکی  در ولایت دایکندی جان باخته اند.
این مطلب  را اسد الله زاهدی سر پر ست ریاست ترافیک دایکندی امر وز در مصاحبه یی به خبرنگار  محلی  آژ انس باختر  بیان کرد و افزود ، در این رو یداد هاهمچنان یکصد ونود وهشت تن دیگر زخمی  شده است .
زاهدی  خاطر  نشان کرد که در سال  روان بیش از دوصد رویداد ترافیکی در سطح  دایکندی رخ داده است که دلیل ان نبو د سرک های معیاری ناهموار بودن جاده ها کم عرض بودن راه های مواصلاتی  وبی احتیاطی  رانند گان میباشد . وی از وزارت فواید عامه تقاضا کرد در ساخت جاده های معیاری در آن ولایت نیز توجه کند . شکریه

مشاهده در منبع اصلی