اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

آب هفتصد جریب زمین زراعتی در لوگر فراهم شد

پل علم 1 قوس باختر
یک بند آب گردان در ولسوالی خوشی ولایت لوگر دیروز به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محمد خالد وحدت آمر آبیاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر به آژانس باختر گفت که این کانال به ارزش هفتصد هزار افغانی با حضور مسوولان محلی در ولسوالی خوشی آن ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
وحدت افزود که این بند آب گردان در دو ماه ساخته شد که از ضایعات پانزده تا بیست و پنج درصد آب جلوگیری می کند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی