اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

کار ساخت نه پروژه دربلخ تکمیل شد

کابل باختر 1 قوس
وزارت احیا و انکشاف دهات، کارعملی ۹ پروژه‌ توسعه‌ای را در ولایت بلخ دیروز  به به پایه اکمال رساند.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باخترگفت که پروژه های یادشده شامل ساخت سربندهای آّب، کانال های آّب و ساخت دیوار محافظتی میباشد که توسط برنامه ملی انسجام ساحه ای وزارت احیاوانکشاف دهات درکشنده ولایت بلخ تکمیل شده است.
بهزاد گفت که هزینه این پروژه بیشتر از 37 میلیون افغانی تخمین شده است.

مشاهده در منبع اصلی