اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

٣٣ معلول اناث از يک دوره هشت ماهۀ آموزش حرفوى فارغ شدند

By برات on 22 November 2017

ایبک (پژواک، اول قوس ٩٦): در ولايت سمنگان ٣٣ فرد داراى معلوليت از طبقه اناث، از يک دوره هشت ماهۀ آموزش خياطى، گلدوزى و ترميم موبايل فارغ گرديده و وسايل کار را دريافت کردند.  

اين برنامۀ آموزشى، از سوى کميتۀ سويدن براى افغانستان در همکارى با رياست کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين… read more

مشاهده در منبع اصلی