اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

عبدالله در شهادت مسعود نقش دارد

اين حقيقت را از عبدالله بپرسيد كه آيا اين حرف واقعيت دارد يا نه.

عبدالله قبل از انتخابات اخير در جمع كوچك از نزديكان اش گفته بود كه او تصميم دارد تا حريفان و رقباى خود را در جمعيت اسلامى مغلوب كند زيرا اساسى ترين مانع سر راه او اينها اند نه ديگران.

عبدالله قدم به قدم چنين كرد، صلاح الدين ربانى را بى ماهيت ساخت و با بازى دوگانه با عطا او را به عنوان مهره اى مخل معرفى كرد و اعتماد كامل قبيله گرايان را بدست آورد. او اكنون فرد قابل اعتماد غنى و اتمر است و در آينده در كنار آنها خواهند ماند. من بنا بر رازدارى نام فردى را كه عضو فاميل عبدالله هم است و اين راز را افشا كرده است نمى گيرم ولى مى توانيد حدس بزنيد چه کسی مى تواند باشد.

عبدالله مستقيم و يا غير مسقيم در شهادت مسعود نقش دارد و شكى ندارم كه در توطيه شهادت استاد ربانى هم با كرزى و امريكاى ها همكارى كرده است زيرا در موجوديت استاد ربانى او به مشكل مى توانست به چنين جايگاهى برسد.

نجیب

مشاهده در منبع اصلی