اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

کرزی در آیینه افشاگری های نبیل

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید که اشرف غنی رییس جمهوری فعلی افغانستان کاندید مورد نظر و مورد حمایت حامد کرزی رییس جمهور قبلی در انتخابات ریاست جمهوری 1393 بود.

نبیل ادعا کرد که کمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی دولت افغانستان به ریاست اشرف غنی در دوره دوم ریاست جمهوری کرزی، فرصت کمپاین انتخاباتی برای این نامزد مورد نظر کرزی بود. کرزی برای رییس جمهور فعلی گفته بود که کاندید بعدی مورد نظر و حمایت من، شما می باشید.

اما انتخابات 1393 با تقلب گسترده برگزار شد و به بحران عمیق سیاسی انجامید که با دخالت امریکا و نقش جان کری وزیر خارجه آن کشور، بحران انتخابات با تشکیل حکومت وحدت ملی موجود، مهار گردید.

رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی حکومت کرزی در مورد تقلب انتخابات مذکور می گوید که ماشین چاپ کارت های جعلی برای رای دادن در خانه یک مقام بلند پایه دولتی که حالا نیز همه کاره حکومت فعلی است، گذاشته شد. یعنی رحمت الله نبیل در واقع با بیان بسیار ساده و روشن می گوید که صندوق های رای با این کارت های جعلی مقام حکومتی پر شد تا کاندید مورد نظر حامد کرزی برنده انتخابات شود و به ریاست جمهوری برسد.

وقتی گرادننده برنامه "سیاه و سفید طلوع نیوز" از نبیل می پرسد که چرا به عنوان رییس امنیت ملی عامل یا عوامل تقلب انتخابات را دستگیر نکرد، پاسخ می دهد که او این مسایل را به رییس جمهور کرزی، مشاور امنیت ملی، اعضای شورای امنتی ملی، وزیر داخله و رییس کمیسیون انتخابات گزارش داد ولیکن خودش حق نداشت تا دخالت کند.

چرا رحمت الله نبیل سه سال پیش که ریاست امنیت ملی را به دوش داشت از این تقلب انتخاباتی و برنامه تقلب در انتخابات سخن نگفت و افشا نکرد و بلافاصله استعفا نداد؟ شاید پاسخ آن باشد که این افشاگری به مصلحت افغانستان نبود اما تا چه زمانی با تقلب، با دروغ و با فریب می توان مصلحت افغانستان را نگه داشت؟

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی