اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

خودکشی مرموز یک دانشجوی دختر در کابل

یکی از دانشجویان فاکولته علوم وترنری کابل، پس از رد پی‌هم پایان‌نامه ‌اش از سوی استاد رهنما، خودکشی کرد!

مشاهده در منبع اصلی