اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

خودکشی مرموز یک دانشجوی دختر در کابل

یکی از دانشجویان فاکولته علوم وترنری کابل، پس از رد پی‌هم پایان‌نامه ‌اش از سوی استاد رهنما، خودکشی کرد!

مشاهده در منبع اصلی