اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کمیسیون انتخابات حریص حکومت و حکومت حریص کمیسیون

معاون دوم رییس جمهور، اعضای کمیسیون انتخابات را می خواهد و آنان را یک به یک می بیند و سر اعضا اعمال نفود می کند که یا جمعی رخصت می شوند یا رییس شان را رخصت می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات در گفتگو با "سیاه و سفید" درخصوص انتخابات گفت: به همان اندازه که حکومت حرص مداخله در کمیسیون را دارد به همان اندازه کمیسیون انتخابات نیز حریص وابستگی به حکومت است.

بگفته معنوی، وقتی که من رییس کمیسیون انتخابات وقت بودم، جناب داوود زی و نبیل مقام های مهم داشتند و فشارها و جنجال هایی نبود که اینها در آن داخل نشوند و امروز افشاگری می کنند.

وی خطاب به کمیسیون انتخابات اظهار کرد: چرا با افتخار می گویند که طرح حوزه های انتخاباتی را ساختید و به حکومت روان کردید، چه کسی به شما گفته است اینکار را بکنید، اگر قانون حکم کرده است که طرح را اینها بسازند و حکومت تصمیم گیر باشد، وظیفه کمیسیون انتخابات چیست؟

رییس پیشین کمیسیون انتخابات افزود: اگر می خواهید که اعتماد مردم را جلب کنید بدانید که مامور حکومت نیستند و مامور یک نهاد ملی هستید و اگر اعتماد ملی را کسب نکنید، هیچ کاری نکرده اید.

این آگاه انتخاباتی تصریح کرد: در نقص ها و ناتوانایی های کمیسیون شکایات صراحتا خبر دارم که وقتی تصمیمی می گیرند از شورای امنیت به این کمیسیون می آیند و اعمال فشار می کنند و از یک جناح حمایت می کنند، شما انتظار دارید که از وضع انتخابات جور شود؟

وی افزود: کمیسیون انتخاباتی که آخرین تاییدی برنده و بازنده را تعیین می کند و آخرین تصمیم بدست آنها است وقتیکه اعمال نفوذ شود، شما چه انتظاری از آنها دارید! اینها اگر کارشان قانونی است به آن حرمت بگذارند و اگر غیر قانونی است مداخله گران را به داذستانی معرفی کنند.

معنوی، درخصوص دخالت معاون دوم رییس جمهور نیز در کمیسیون انتخابات اظهار کرد: معاون دوم رییس جمهور، اعضای کمیسیون را می خواهد و آنان را یک به یک می بیند و تقاضای استعفای نجیب الله احمد زی را می کند، اینکه دلیل چه هست چیزی گفته نمی شود و بعد سر اعضا اعمال نفود می کند که یا جمعی رخصت می شوند یا رییس را رخصت می کنند. از اینکه چه کسی رخصت می شود تشویش نداریم و دلمان به حال آنها نمی سوزد اما آیا با این اقدامات نتیجه انتخابات تغییر نمی کند؟

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی